Charles brave

ລະດັບກົດ ໝາຍ, ມີຄວາມມັກໃນການອ່ານແລະກິລາ. ທີມຂອງຂ້ອຍແມ່ນ CP Cacereñoແລະ FC Barcelona. ຄວາມຮັກຂອງເຕັກໂນໂລຢີ, ການຖ່າຍຮູບແລະທຸກຢ່າງທີ່ຢູ່ອ້ອມຮອບໂລກ Android. ຂ້ອຍຂຽນການສອນແລະການລວບລວມຂໍ້ມູນຂອງລະບົບປະຕິບັດການນີ້ທີ່ຂ້ອຍໄດ້ເຮັດເອກະສານແລະຈັດການກັບເປັນເວລາຫລາຍປີແລ້ວ.

Carlos Valiente ໄດ້ຂຽນ 188 ຫົວຂໍ້ຕັ້ງແຕ່ເດືອນຕຸລາ 2019