Nerea Pereira

ນັກສຶກສາກົດ ໝາຍ ແລະເດັກຍິງ geek. ໃນຖານະເປັນນັກເທັກໂນໂລຢີທີ່ດີຂ້ອຍເປັນຄົນທີ່ຮັກເຕັກໂນໂລຢີ ໃໝ່ໆ ແລະໂດຍສະເພາະທຸກຢ່າງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຈັກກະວານ Android

Nerea Pereira ໄດ້ຂຽນບົດຂຽນ 163 ສະບັບນັບແຕ່ເດືອນພະຈິກ 2019 ເປັນຕົ້ນມາ