Eder Ferreno

ນັກຂຽນໃນເວລາຫວ່າງຂອງຂ້ອຍແລະເປັນຄົນຮັກເທັກໂນໂລຍີໂດຍທົ່ວໄປແລະໂທລະສັບມືຖືໂດຍສະເພາະ. ຄົ້ນພົບເກມ, ແອັບ or ຫຼືກົນລະຍຸດໃto່ເພື່ອໃຊ້ມືຖືຂອງຂ້ອຍໃຫ້ດີຂຶ້ນແລະແຊຣ them ມັນກັບເຈົ້າ.

Eder Ferreno ໄດ້ຂຽນ 90 ບົດຄວາມຕັ້ງແຕ່ເດືອນສິງຫາ 2021