Sergio Acute

ຊ່າງອາວຸໂສໃນການຜະລິດພາບ ແລະສຽງ, ບລັອກເກີ, ຊ່າງສຽງຢູ່ G Music Studio ແລະນັກດົນຕີ. ພັດລົມຂອງເຕັກໂນໂລຊີແລະຄອມພິວເຕີ. ຂ້ອຍໃຊ້ເວລາມື້ເບິ່ງໂລກຜ່ານ PC ແລະບອກສິ່ງທີ່ຂ້ອຍເຫັນ. ວັນເດືອນປີເກີດຂອງຂ້ອຍບໍ່ແມ່ນວັນເດືອນປີເກີດຂອງຂ້ອຍ, ຂ້ອຍຂື້ນລະດັບ.

Sergio Agudo ໄດ້ຂຽນ 23 ບົດຄວາມຕັ້ງແຕ່ເດືອນພະຈິກ 2021